Kontakt
  The clean solution

  Průmyslová myčka nádobí M-iQ

  S hygienickým pracovním postupem, hospodárným provozem a mimořádně nízkými hodnotami spotřeby nastavuje průmyslová myčka na nádobí M-iQ nová měřítka Koš za košem.
  Vlna

  Produktové řady a provedení se liší v různých zemích - a to i na základě zákonných předpisů. Zeptejte se prosím vašeho místního smluvního partnera. Rád vám pomůže při výběru vhodného zařízení.
  Stav k: 03.2017. Technické změny vyhrazeny